Grondwerk

Door ons ruime machinepark zijn wij in staat om diverse soorten grondwerk te verrichten. Dit kan op bouwlocaties zijn, maar ook in particuliere tuinen.

Denk bijvoorbeeld aan het afgraven of ophogen van grond, het verwijderen van begroeiing of het aanleggen van riolering. 

Onze mogelijkheden zijn zeer divers, wij spreken ze graag met u door.

Enkele voorbeelden zijn:

  • Leveren en/of aanbrengen  van zand/tuinaarde
  • Het aanleggen van drainage
  • Maken van proefsleuven
  • Ontgraven van (riolerings)buizen